Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΝΑΣΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ»

Αγαπητοί συμπολίτες
Ως κάτοικοι αυτού του τόπου και απέναντι σε ό,τι μας κατακλύζει καθημερινά αισθανόμαστε την ανάγκη να απευθυνθούμε σε εσάς, καταθέτοντας μία πρόταση που σκοπούς έχει να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο της Σαλαμίνας, να υποστηρίξει με κάθε τρόπο την κοινωνία της και εν τέλει να αποτελέσει ένα νέο παράδειγμα οικολογικής και δημιουργικής αφύπνισης.
Ως πολίτες της Σαλαμίνας ανησυχούμε για την συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής στο νησί μας, με την καθημερινή απαξίωση του περιβάλλοντος και την σταδιακή εξάλειψη των κοινωνικών δομών του νησιού.
Εμείς, πολίτες της Σαλαμίνας, αναλάβαμε την πρωτοβουλία προτείνοντας και δημιουργώντας την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ» (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΝΑ.ΣΑ.)
Σκοπός της επιχείρησης είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η αξιοποίηση κάθε μορφής τοπικών πόρων, διαθέσιμων στο νησί, προς όφελος, αποκλειστικά, της κοινωνίας της Σαλαμίνας καθώς και η εμπέδωση του εθελοντισμού και της ισότιμης συμμετοχής.
Η επιχείρηση αποτελείται από όλους τους κατοίκους της Σαλαμίνας που συναποτελούν την Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού που αποφασίζει για την δράση του. Τα κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητά του δεν διανέμονται στους συνεταίρους, αλλά κατανέμονται ως εξής: Το 5% για τη δημιουργία αποθεματικού της επιχείρησης, έως 35% για πριμ παραγωγικότητας στους εργαζόμενούς της και 60% για επανεπένδυση, δημιουργία θέσεων εργασίας και κοινωνικούς σκοπούς.
 Ξεκινάμε το εγχείρημα με την ανακύκλωση στο νησί.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Σήμερα τα απορρίμματά μας, μέσω του Δήμου, μεταφέρονται ανακατεμένα (οργανικά, κλαδιά, χόρτα, ανακυκλώσιμα, ογκώδη) για ταφή στο ΧΥΤΑ Φυλής με δυσβάστακτο κόστος, για τους κατοίκους, περίπου 172 ευρώ/τόνο, και με αμφιλεγόμενη αποτελεσματικότητα, αφού είναι εμφανής η περιβαλλοντική επιβάρυνση στην πόλη και τους οικισμούς του νησιού. Η πλήρης αποτυχία του συστήματος ανακύκλωσης, μέσω των ¨μπλε κάδων¨, έχει σαν αποτέλεσμα να ανακυκλώνεται μόνο το 1,4 % περίπου των υλικών αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου.
Θα συνεχίσουμε έτσι ή θα αλλάξουμε τρόπο σκέψης και πράξης στη διαχείριση των απορριμμάτων μας με διαλογή στην πηγή;
Η ΛΥΣΗ
Η διαλογή στην πηγή είναι, σήμερα, ο κατεξοχήν ενδεδειγμένος τρόπος διαχείρισης των διακριτών κατηγοριών απορριμμάτων, στα σημεία παραγωγής τους, με σκοπό την ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους.
Καλούμε τον κάθε πολίτη, το κάθε νοικοκυριό, τους επιχειρηματίες του νησιού να  διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά στο σπίτι και στον χώρο εργασίας τους. Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΝΑ.ΣΑ.  θα συλλέγει και θα προωθεί προς πώληση τα ανακυκλώσιμα υλικά στα εργοστάσια ανακύκλωσης, συμβάλλοντας έτσι στην καθαριότητα του νησιού.
Η ΩΦΕΛΕΙΑ
Α) Τα περιβαλλοντικά οφέλη θα είναι τεράστια, αφού θα υπάρχει κίνητρο σε άτομα και φορείς να συλλέγουν ανακυκλώσιμα υλικά από οπουδήποτε βρίσκονται αυτά (σπίτια, επιχειρήσεις, οικόπεδα, δρόμους, πλατείες, πάρκα, παραλίες) και ρυπαίνουν το περιβάλλον.
Β) Τα παιδιά, οι μαθητές θα εκπαιδεύονται  να ανακυκλώνουν σωστά συμμετέχοντας έτσι στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη του τόπου μέσα σε καθαρό και πολιτισμένο περιβάλλον.
Γ) Οι συμμετέχοντες πολίτες θα αμείβονται για τα ανακυκλώσιμα, καθαρά υλικά που θα παραδίδουν στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΝΑ.ΣΑ., αφού αυτά έχουν οικονομική αξία, λαμβάνοντας κουπόνια αγοράς προϊόντων από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις του νησιού.
Δ) Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα απαλλαγούν από το άγχος της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων συσκευασιών,  προσφέροντας στην τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εισπράττοντας συγχρόνως την αναγνώριση και την προτίμηση των κατοίκων.
Ε) Οι εργαζόμενοι στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΝΑ.ΣΑ. θα λαμβάνουν μισθό και ασφάλιση.
ΣΤ) Θα βελτιωθούν τα οικονομικά του Δήμου αφού θα μειωθούν οι όγκοι των απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή με υπέρογκο κόστος.
Καλούμε τον κάθε πολίτη να συμμετέχει ως μέλος  στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ» . Προσφέροντας για μία και μοναδική φορά ένα μικρό ποσό αποκτάς μια συνεταιριστική μερίδα και έχεις το δικαίωμα να αποφασίζεις, εσύ ο ίδιος, για τον πλούτο του τόπου σου.
Καλούμε τον κάθε πολίτη να συνδράμει την προσπάθεια σπάζοντας τον φαύλο κύκλο της αδιαφορίας, κρατώντας την Σαλαμίνα καθαρή, αναβαθμίζοντας το περιβάλλον του νησιού και υπερασπίζοντας την ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια αυτού του  πανέμορφου τόπου.
Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΝΑ.ΣΑ. βασιζόμενη στις συλλογικές αποφάσεις και τον συλλογικό έλεγχο, αποτελεί πλέον την συνειδητή επιλογή των ενεργών πολιτών έναντι της ιδιοποίησης του κοινωνικού πλούτου από τους εργολάβους.
Αν  σε προβληματίζει η κατάσταση που επικρατεί στον τόπο μας.
Αν θεωρείς  ότι και  η Ανακύκλωση είναι δείγμα αγάπης για το περιβάλλον, τον τόπο σου, αλλά και παιδείας και πολιτισμού.
Αν πιστεύεις ότι μια Κοινωνική Επιχείρηση μπορεί να συμβάλει στα παραπάνω και ταυτόχρονα να ενισχύσει οικονομικά συντοπίτες μας και το οικονομικό όφελος, αυτής της δύσκολης προσπάθειας, να παραμένει στον τόπο μας.
Τότε έλα μαζί μας ως ισότιμο μέλος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΝΑ.ΣΑ., αλλά και γίνε χορηγός, με όποιον τρόπο επιθυμείς, ώστε να συμβάλεις στην επιτυχία της προσπάθειάς μας.
 Αν γίνουμε πολλοί μπορούμε να ελπίζουμε.